About us

บริษัท เอ็นพีที ไวร์เบลท์  จำกัด

                  บริษัท เอ็นพีที ไวร์เบลท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นวันที่ 09 มกราคม พ.ศ. 2560 ด้วยเงินลงทุนของคนไทย 100% โดยผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญและมากด้วยประสบการณ์ได้เล็งเห็นการเจริญเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรม จึงร่วมกันสร้างโรงงานเพื่อออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ CONVEYOR สายพานลำเลียงอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ตั้งอยู่ เลขที่ 69/999 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมด้านระบบขนถ่ายและลำเลียงเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในธุรกิจอุตสาหกรรมให้ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ มีการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหลายกลุ่ม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นต้น นอกจากงานระบบขนถ่ายลำเลียงแล้ว บริษัทยังได้มุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของลูกค้า เช่น งานระบบไฟฟ้า งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานแมชชีนชิ้นงานตามแบบ งานเฟืองและมู่เลย์ งานตัดพับ เลเซอร์ ปั๊ม เพื่อบริหารแก่ลูกค้าแบบครบวงจร

                  ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของผู้บริหารและความสามรารถของทีมงาน ประกอบกับความพิถีพิถันในทุกขั้นตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งการไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สอดรับกับความต้องการของตลาดอยู่เสมอ ภายใต้ปรัชญาการดำเนินของบริษัทที่มุ่งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแลด้วยราคาที่เหมาะสม ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้รับการตอบรับและเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นอย่างดีภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว บริษัทจึงต้องขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยการสร้างโรงงานขึ้นบนพื้นที่ 2 ไร่ ในซอยปากเกร็ด-ติวานนท์56 ถนนติวานนท์ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต

 

                                                                                                                          วิสัยทัศน์

                 มุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจระบบขนถ่ายและลำเลียงปรับปรุงการผลิตสายพานสแตนเลสให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตระดับต้นๆ ในประเทศไทย พร้อมทั้งมุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและบริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

 

วัฒนธรรมองค์กร

                 เพื่อให้การดำเนินกิจการของบริษัทบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่บบริษัทได้ตั้งไว้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทต้องกำหนดค่านิยมและความเชื่อที่บริษัทยึดถือ อันเป็นกรอบกำหนดการกระทำและพฤติกรรมของพนักงานทุกคนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งมีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ของพนักงานบริษัท

                 วัฒนธรรมองค์กรเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จทุกด้านของบริษัท เพราะการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทเกิดจาก “พนักงาน” ซึ่งเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า ดังนั้น “คุณภาพของพนักงาน” ใบบริษัทจะเป็นสิ่งที่ติดสินว่า การที่บริษัทมีพนักงานที่ทรงคุณค่า

 

 

Visitors: 37,879